Naša misija - Kroz muziku uČiti o sebi.

Naša vizija - Muzički osvešćen svet oko nas.