Udruženje Harmonija Muzike
Zdravka Čelara 21 Bački Jarak
Žiro račun: 160-380123-39 Banka Intesa
Matični broj 28093632
PIB- 107775357
Šifra privredne delatnosti Udruženja – 8552 umetničko obrazovanje.
Oblast ostvarivanja ciljeva – muzička edukacija dece i omladine.
Zastupnik i odgovorno lice- Marko Rodić

Primer uplatnice ukoliko ćete plaćati bezgotovinski (za gotovinski način šifra je 189) :